İl Müdürlüğümüz ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından Basketbol Aday Hakem kursu açılacak olup başvuruların şahsen İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Alan Hakkında

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, aday hakem ve masa görevlileri içindir. Aday hakem eğitimi alacak kişiler; basketbol oyun kuralları, resmi basketbol kural yorumları, iki hakemli yönetim, üç hakemli yönetim ve bireysel hakemlik teknikleri konularını alırken, masa görevlisi eğitimi alacak kişiler; masa görevlisi el kitabı, basketbol oyun kuralları, resmi basketbol kural yorumları konularını alacaklardır. Bu konular, videolar ve yazılı dokümanlar ile sunulmakta olup toplam 38 saatten fazla eğitim içeriğinden oluşmaktadır.

Eğitimi başarılı şekilde tamamlayan aday hakemler, belirlenecek merkezde yapılacak saha çalışması ve fiziksel testten de başarılı olursa, belirtilen evrakları eksiksiz olarak Basketbol İl Temsilcisi’ne teslim ettikten ve MHK onayını aldıktan sonra illerinde aday hakem olarak görev yapmaya başlayabilirler.

Eğitimi başarılı şekilde tamamlayan masa görevlileri ise belirtilen evrakları eksiksiz olarak Basketbol İl Temsilcisi’ne teslim ettikten ve MHK onayını aldıktan sonra illerinde masa görevlisi olarak görev yapmaya başlayabilirler.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, aday hakem ya da masa görevlisi olmak isteyen bireylerin alması gereken temel eğitimleri en hızlı ve kaliteli bir yöntemle onlara ulaştırmaktır. 

Hangi Alanlarda Eğitimler Olacak?

 • Aday Hakem (Hakem Adayı)
 • Masa Görevlisi

Aday Hakem Ders Konuları Nelerdir?

 • Basketbol Oyun Kuralları
 • Resmi Basketbol Kural Yorumları
 • Bireysel Hakemlik Teknikleri
 • İki Hakemli Yönetim
 • Üç Hakemli Yönetim

Masa Görevlisi Ders Konuları Nelerdir?

 • Masa Görevlisi El Kitabı
 • Basketbol Oyun Kuralları
 • Resmi Basketbol Kural Yorumları

Nasıl Aday Hakem Olunur?

1.Adım: Aday Hakem kurs ve sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Otuz (30) yaşından büyük olmamak (sözleşmeli liglerde yer almış veya herhangi bir kategoride milli olmuş basketbolcular ile en az beş yıl (5) süreyle lisanslı olarak basketbol oynamış olanlarda yaş şartı aranmaz)
 • Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak
 • Yüz kızartıcı bir suçtan veya şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olmamak ve herhangi bir suçtan dolayı resmi kurumların disiplin/ceza kurullarından bir defada toplam altı (6) aydan daha fazla ceza almamış olmak

2.Adım: Aday Hakem eğitimine ait aşağıdaki ders videolarını izlemeli ve varsa konu testlerini başarı ile tamamlamalıdır. 

 • Basketbol Oyun Kuralları
 • Resmi Basketbol Kural Yorumları
 • Bireysel Hakemlik Teknikleri
 • İki Hakemli Yönetim
 • Üç Hakemli Yönetim

3.Adım: Konu tarama sınavlarını tamamlayan adaylar final sınavına katılmalıdır. Final sınavı başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır. 

4.Adım: Online eğitim ve sınavda başarılı olan “Hakem Adayı” Basketbol İl Temsilcisi tarafından duyurulan tarihte, belirlenecek merkezde yapılacak saha çalışmasına katılmalı ve fiziksel teste başarılı olmalıdır.

Sınavda başarılı olanlara MHK tarafından "Aday Hakem Sertifikası" verilir. Aday hakemler, sertifikaları ile birlikte aşağıdaki evrakların asıllarını bulunduğu ildeki İl Temsilciliğine teslim ettikten sonra görev yapmaya başlayabilirler.

 • T.C. Kimlik Kartı (aslı ve fotokopisi)
 • Lise veya dengi okul diploması (aslı ve fotokopisi)
 • Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu belirten doktor raporu
 • Adli Sicil Kaydı belgesi (e-devlet üzerinden)
 • İki adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Not: Aday hakem olmaya hak kazanılan tarihten itibaren, en fazla iki sezon sonunda İHK tarafından il hakemliğine terfi ettirilmemiş olan aday hakemlerin, hakemlik görevi kendiliğinden sona erer.

Nasıl Masa Görevlisi Olunur?

1.Adım: Masa Görevlisi kurs ve sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • En az lise veya dengi okul öğrencisi veya mezunu olmak
 • 17 yaşından küçük olmamak
 • Yüz kızartıcı bir suçtan veya şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olmamak ve herhangi bir suçtan dolayı resmi kurumların disiplin/ceza kurullarından bir defada toplam altı (6) aydan daha fazla ceza almamış olmak

2.Adım: Masa görevlileri; basketbol müsabakalarında sayı görevlisi, saat görevlisi, şut saati görevlisi ve yardımcı sayı görevlisi olarak görev yapan kişilerdir. Masa Görevlisi eğitimine ait aşağıdaki ders konuları ve video içerikleri izlemeli.

 • Masa Görevlisi El Kitabı
 • Basketbol Oyun Kuralları
 • Resmi Basketbol Kural Yorumları

3.Adım: Konu tarama sınavlarını tamamlayan adaylar final sınavına katılmalıdır. Final sınavı başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır. 

4.Adım: Online eğitim ve sınavda başarılı olanlara MHK tarafından "Masa Görevlisi Sertifikası" verilir. Bu kişiler, sertifikaları ile birlikte aşağıdaki evrakların asıllarını bulunduğu ildeki  İl Temsilciliğine teslim ettikten sonra görev yapmaya başlayabilirler.

 • T.C. Kimlik Kartı (aslı ve fotokopisi)
 • Lise veya dengi okul öğrencisi ya da mezunu olduğuna dair resmi belge (aslı ve fotokopisi)
 • Adli Sicil Kaydı belgesi (e-devlet üzerinden)
 • İki adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)