GÜREŞ İL SEÇMESİ

25.09.2023

Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlükleri  bünyesinde  bulunan  Sporcu  Eğitim  Merkezlerine  (SEM)2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için güreş branşında gündüzlü ve yatılı statüde alınacak sporcularayönelik  seçmeler,  ilgi  Makam  Oluru  doğrultusunda  Ek-1'de  yer  alan  Türkiye  Güreş  FederasyonuBaşkanlığı'nın  hazırlamış  olduğu  seçme  talimatına  göre  25-29  Eylül  2023  tarihleri  arasında  İlMüdürlüğünüzce  yapılacak  olup  Sporcu  Eğitim  Merkezleri  (SEM)  Değerlendirme  KomisyonuncaEk-2'deki boş kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmeleri yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 Ek1 GURES+SEÇME+TALIMATI.doc

 Ek2 : GURES+IL+KONTENJANLARI.xlsx