Lisans İşlemleri
Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.
Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda ekte suretleri gönderilen, Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince, sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler ;
1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun  (Sağlık Bakanlığı EK-6)  sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK 6 form hekimde kalacaktır.)
2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine   müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK-5) hekimden alınması,
3-Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK 5 ) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.
Bahse konu genelge ve eklere Genel Müdürlüğümüz http://okulsportal.gsb.gov.tr/ web sayfasından ayrıca aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilir.

DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU 28E K 5 29.docx
KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU 28EK 6 29.docx
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HK.GENELGE.doc