Kulüp İşlemleri


Gençlik kulüpleri bilgi formu.doc

Gençlik kulüpleri tescil taahhütnamesi.doc

Lisans için istenilen belgeler.doc

Okul Sporları sporcu lisans bilgileri formu - EK9.doc

Sağlık belgesi.doc

Spor kulübü nakdi yardım formu.doc

Spor kulüpleri bilgi formu.doc

Spor kulüpleri tescil taahhütnamesi.doc

Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer yönetmeliği.doc

Sporcu tescil fişi - bilgisayarda doldurulacak.doc

Veli izin belgesi.doc

Yeni kulüp kurulurken istenilen belgeler.doc

Örnek spor kulübü dernek tüzüğü.doc

Özel Beden eğitimi spor tesisi açmak için gerekli belgeler.doc

İlişiksiz belgesi.doc

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi açmak isteyenlerden istenilen belgelerin listesi aşağıdadır.
 
GSGM'nin Müdürlüğümüze ulaşan 02.12.2011 tarih 1821 sayılı yazıları ile Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri tescil ücretleri tespit edilmiştir. Bu ücretler 15.10.1999 tarih 23847 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde tespit edilmiş ve uygulanmaktadır. Ücretlerin tablosu aşağıdadır.
 
Genel Müdürlğümüzün 25.02.2011 tarih 199 sayılı yazıları ile özel beden eğitim ve spor tesislerinden "Yeterlilik belgesi" adı altında tescil ücreti dışında ücret talep edilmemesi gerektiği bildirilmiştir. İlgili yazı aşağıdadır.

GSGM'nin 25.02.2011 tarih 199 sayılı yazısı.pdf
Özel spor tesisleri 2012 tescil ücretleri.pdf